CITIC

COMISIÓN DE FORMACIÓN

A Comisión de Formación do CITIC foi creada para realizar o seguimento, revisión e avaliación do actual Plan de Formación do CITIC e para elaborar os próximos plans de formación do centro. Ten como obxectivo favorecer o avance e excelencia na investigación, o desenvolvemento e innovación nas TIC e a consolidación do coñecemento científico avanzado e excelente nas áreas científicas do centro. Reúnese trimestralmente para avaliar as actividades desenvolvidas, estudar as novas accións propostas e realizar as necesarias actualizacións do Plan de Formación.

MEMBROS DA COMISIÓN DE FORMACIÓN

  • Javier Pereira Loureiro
  • David Vilares Calvo
  • Thais Pousada García
  • Jorge González Domínguez
  • Carlos Fernández Lozano
  • Paula María Castro Castro
  • Álvaro Leitao Rodríguez
  • María González Taboada
  • José Roberto Lamas Pérez
  • Beatriz Botana Barreiro