CITIC

A CE destaca a relevancia do proxecto BIRDS, coordinado pola investigadora galega Susana Ladra