CITIC

A Consellería de Educación e os centros de investigación universitaria afondan no financiamento da excelencia científica en Galicia