CITIC

A Fundación BBVA apoia ao CITIC para a obtención de modelos de aprendizaxe automática sustentábeis