CITIC

A IEE Blockchain España distingue dous investigadores do CITIC da Coruña