CITIC

A SCIE e a Fundación BBVA premian a Torusware e aos titulados da FIC Adrián Pérez e Daniel Valcarce