CITIC

A Sociedad Científica Informática de España e a Fundación BBVA premian a Torusware, spin off da UDC, e a Adrián Pérez e Daniel Valcarce, titulados da FIC