CITIC

A Xunta reforza o seu programa de investigación universitaria cunha comisión externa formada por científicos de prestixio