CITIC

Ampla presenza do CITIC no gran congreso mundial sobre procesamento de linguaxe natural