CITIC

As estrelas con alta concentración de fósforo poderían ser sementes da vida