CITIC

As nosas universidades impartirán o ano vindeiro un mestrado internacional en visión por computador