CITIC

As posibilidades de Geria-TIC para o envellecemento activo, ao detalle en Carballo e Oleiros