CITIC

“CITIC. Cidade das TIC”: A imaxe da UDC na futura cidade da tecnoloxía