CITIC

Clúster TIC e o CITIC organizan unha xornada de xeneración de grandes proxectos