CITIC

Convocatoria de contratación no CITIC. Ref. 2020/CP/212, 213, 214, 215

Catro investigadores en formación a tempo completo.

Publicación da convocatoria na sede electrónica da UDC: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/011102