CITIC

Críticas unánimes da oposición, durante o pleno, polo baixo gasto en rehabilitación