CITIC

Galicia e o seu futuro no ámbito das tecnoloxías intelixentes, polo miúdo nunha xornada