CITIC

Investigadores da Coruña, nun proxecto de oftalmoloxía mediante 5G