CITIC

Investigadores do Citic descobren un tipo de estrelas que podería explicar a orixe da vida na Terra