CITIC

Investigadores da UDC desenvolven con financiamento do Fondo Supera Covid-19 unha ferramenta para monitorizar e predicir a evolución da pandemia