CITIC

Investigadores do CITIC da UDC crean unha web para facer monitoraxe da evolución do COVID-19