CITIC

Investigadores do Citic da UDC crean unha ‘web’ para monitorizar a evolución da COVID-19 en España