CITIC

Investigadores do CITIC da UDC participan nun proxecto piloto de tecnoloxía 5G