CITIC

Investigadores do CITIC e do IAC descobren un tipo de estrelas que podería explicar o xurdimento da vida na Terra