CITIC

Investigadores do CITIC visualizan internacionalmente un software intelixente para imprimir en 3D produtos farmacéuticos