CITIC

O alumnado do programa Espazo Compartido da UDC visita o CITIC