CITIC

O centro tecnolóxico da UDC deixaría libres dous terzos da superficie da fábrica de armas