CITIC

O CITIC crea para o proxecto HiPERFORM un control telemático para embarcar nun vehículo eléctrico