CITIC

O CITIC loita contra a COVID-19 dende unha chea de frontes tecnolóxicas e solidarias