CITIC

O CITIC puxo A Coruña no epicentro do debate arredor do Big Data