CITIC

O CLAUSTRO APROBA SEN VOTOS EN CONTRA A XESTIÓN DO REITOR DE 2017