CITIC

O Foro de Interacción Matemática Industria adianta dende o CITIC as fórmulas para resolver os grandes retos mundiais