CITIC

O IES María Casares de Oleiros visitou a sede do CITIC