CITIC

O III Congreso XoveTIC congrega máis dun cento de asistentes en modalidade online