CITIC

O IV Congreso XoveTIC congrega a máis dun cento de asistentes