CITIC

O novo regulamento do CITIC crea un comité científico e un comité asesor externo