CITIC

O Parallelware Analyzer de Appentra, tecnoloxía emerxente na SC18 de Texas