CITIC

O reitor da Universidade da Coruña e a directora Xerente de Aspace asinan un convenio de colaboración entre ambas as dúas entidades