CITIC

Os nosos centros tecnolóxicos disporán de novas axudas para optimizar equipamentos e capacidade de transferencia