CITIC

Presentan un sistema intelixente que facilitará a toma de decisións no ámbito sanitario