CITIC

Jesús Balado, recoñecido pola RAGC pola súa contribución ás nubes de puntos e á seguridade viaria