CITIC

Ricardo Cao (CITIC), presidente do comité de expertos de Acción Matemática contra o COVID-19