CITIC

Ricardo Cao: "Non podemos comparar datos da pandemia por países porque son heteroxéneos"