CITIC

Un proxecto coordinado por CITIC desenvolve tres aplicacións para mellorar a xestión da mobilidade dos traballadores