CITIC

IMAXE GRÁFICA

Marca principal CITIC

Logo oficial

JPG         PNG         SVG         PDF

Logo branco con fondo negro

JPG         PNG         SVG         PDF

Logo branco con fondo laranxa

JPG         PNG         SVG         PDF

Símbolo

Logo oficial

JPG         PNG         SVG         PDF

Logo negro con fondo branco

JPG         PNG         SVG         PDF

Logo branco con fondo negro

JPG         PNG         SVG         PDF

Logo branco con fondo laranxa

JPG         PNG         SVG         PDF

Marca CITIC + UDC

Logo oficial

JPG         PNG         SVG         PDF

Logo negro con fondo branco

JPG         PNG         SVG         PDF

Logo branco con fondo negro

JPG         PNG         SVG         PDF

Logo branco con fondo laranxa

JPG         PNG         SVG         PDF

Marca CITIC completa

Logo oficial

JPG         PNG         SVG         PDF

Logo negro con fondo branco

JPG         PNG         SVG         PDF

Logo branco con fondo negro

JPG         PNG         SVG         PDF

Logo branco con fondo laranxa

JPG         PNG         SVG         PDF