CITIC

SERVIZOS TECNOLÓXICOS

Proyectos

Proxectos de I+D+i

Solucións tecnolóxicas innovadoras e personalizadas para cubrir as necesidades das empresas e organizacións.

Prototipado

Prototipado e probas de concepto

Colaboración e acompañamento á industria para o desenvolvemento de prototipos e probas de concepto con tecnoloxías TIC.

Participación

Participación en proxectos colaborativos

Construción de consorcios para participar en convocatorias competitivas europeas, estatais e autonómicas.

Uso

Uso das instalacións singulares

Infraestruturas singulares de computación de altas prestacións, virtualización, big data e robótica ao servizo dos proxectos coa industria.

Asistencia

Asistencia técnica

Apoio tecnolóxico e asesoramento en proxectos de innovación TIC .

Formación

Formación a medida

Accións de formación e transferencia do coñecemento nas áreas de coñecemento do centro.

Doctoradosç

Doctorados industriais

Colaboración coa industria na dirección de proxectos de doutoramentos aplicados.

Contacto

Contacto

Transferencia Tecnolóxica e Innovación - transferencia@citic-research.org