CITIC

PRESENTACIÓN

O CITIC é un centro de investigación creado en 2008 que potencia o avance e a excelencia en I+D+i aplicada ás TIC. Impulsado pola Universidade da Coruña, o CITIC é un punto de encontro entre a Universidade e a empresa en que conflúen departamentos de I+D de empresas do sector TIC con investigadores procedentes do ámbito universitario.

No ano 2016, o CITIC recibe o distintivo de “Centro singular de investigación de Galicia” 2016-2019. É o único centro TIC de Galicia recoñecido con este distintivo, cofinanciado pola Xunta de Galicia e mais pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. En 2019 renova esta acreditación, pasando a denominarse “Centro de Investigación do Sistema Universitario de Galicia” 2019-2022. (ver máis)

OBXECTIVOS

Potenciar o avance e a excelencia na investigación, desenvolvemento e innovación nas TIC.

Consolidación do coñecemento científico avanzado e excelente nas Áreas Tecnolóxicas do Centro.

Fomentar a transferencia tecnolóxica á sociedade e ao mercado.

Ampliar o alcance internacional da actividade investigadora.

Estimular a capacidade xeradora de emprego no sector TIC.

UBICACIÓN

Centro de investigación TIC
Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña – España
+34 881 01 5501
info.citic@udc.gal

Twitter
Linkedin
Facebook
Youtube