CITIC

FORMACIÓN

O Plan de Formación do CITIC ten como obxectivo dotar ao investigador adscrito ao centro de competencias científico-tecnolóxicas e transversais que lle permitan adquirir as habilidades necesarias para alcanzar a excelencia na súa carreira investigadora. Para iso desenvolveuse un programa integral de formación adaptado ás necesidades de cada unha das etapas da carreira investigadora.

O Plan de Formación estrutúrase ao redor dos seguintes ámbitos: 

Plan de formación do CITIC 2024