CITIC

PRODUCIÓN TECNOLÓXICA

O CITIC xera de forma continua resultados de investigación susceptibles de explotación polo sector empresarial polo que algúns deles son protexidos mediante propiedade industrial e intelectual, como as patentes e os rexistros de software.