CITIC

PERSOAL DE XESTIÓN

Manuel G. Penedo

Director

director@citic-research.org 881 01 55 29

Javier Pereira

Subdirector

subdirector@citic-research.org 881 01 55 15

Carlos Dafonte

Coordinador de Sistemas

dafonte@udc.es881 01 13 29

Roberto Lamas

Estratexia e xestión de I+D+i

Beatriz Botana

Investigación e Calidade

beatriz.botana@citic-research.org 881 01 55 33

Manuel Bustabad

Transferencia Tecnolóxica e Innovación

Antonio Rojo

Xestión Económico/Administrativa

antonio.rojo@citic-research.org 881 01 55 14

Verónica Rodríguez

Xestión Económico/Administrativa

veronica.rodriguez@citic-research.org 881 01 55 06

Ana Almécija

Proxectos Europeos

María Jesús Vidal

Comunicación e Divulgación

881 01 55 24mariajesus.vidal@citic-research.org

Alejandro Mosteiro

Área de Sistemas