CITIC

PERSOAL DE XESTIÓN

Manuel G. Penedo

Director

director@citic-research.org881 01 55 29

Javier Pereira

Subdirector

subdirector@citic-research.org881 01 55 15

Carlos Dafonte

Coordinador de Sistemas

dafonte@udc.esdafonte@udc.es

Lúa Samantha Pena

Secretaria Técnica de Dirección

lua.pena@citic-research.org881 01 55 07

Beatriz Botana

Investigación e Calidade

beatriz.botana@citic-research.org881 01 55 33

Javier Garrido

Innovación e Transferencia

javier.garrido@citic-research.org881 01 55 34

Cristina Villar

Innovación e Transferencia

cristina.villar@citic-research.org881 01 55 34

María Jesús Vidal

Comunicación e Divulgación

mariajesus.vidal@citic-research.org881 01 55 24

Laura Rodríguez

Comunicación e Divulgación

laura.rodriguez@citic-research.org881 01 65 01

Antonio Rojo

Xestión Económico/Administrativa

antonio.rojo@citic-research.org881 01 55 14

Verónica Rodríguez

Xestión Económico/Administrativa

veronica.rodriguez@citic-research.org881 01 55 06

Guillermo Rodríguez

Xestión Económico/Administrativa

guillermo.rodriguez@citic-research.org881 01 65 00

Alejandro Mosteiro

Área de Sistemas

alejandro.mosteiro@citic-research.orgalejandro.mosteiro@citic-research.org881 01 55 30